JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Novo Sarajevo
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Procenat: 0.00
Telefon: 033 751 000
Fax:
Email: info@epbih.ba
Webstranica: https://www.epbih.ba
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Nije dostupno Web portal Nije dostupno
2017 Web portal Web portal Ured za reviziju
2016 Web portal Web portal Nije dostupno
2015 Nije dostupno Web portal Nije dostupno
2014 Web portal Web portal Nije dostupno
2013 Web portal Web portal Ured za reviziju
2012 Web portal Web portal Nije dostupno
2011 Web portal Web portal Ured za reviziju
2010 Web portal Web portal Ured za reviziju

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod
Izvještaj o poslovanju za 2020. godinu 2020 Zastupnički dom FBiH 2021-11-30 27. sjednica Nije usvojeno
Izvještaj o poslovanju za 2019. godinu 2019 Zastupnički dom FBiH 2021-11-30 27. sjednica Nije usvojeno
Izvještaj o poslovanju za 2018. godinu 2018 Dom naroda FBiH Nije razmatrano
Izvještaj o poslovanju za 2018. godinu 2018 Zastupnički dom FBiH 2020-09-15 nastavak 13. sjednice Nije usvojeno
Izvještaj o poslovanju za 2017. godinu 2017 Dom naroda FBiH Nije razmatrano
Izvještaj o poslovanju za 2017. godinu 2017 Zastupnički dom FBiH 2019-10-29 7. sjednica Nije usvojeno
Izvještaj o poslovanju za 2016. godinu 2016 Dom naroda FBiH 2018-05-10 22. sjednica Nije usvojeno
Izvještaj o poslovanju za 2016. godinu 2016 Zastupnički dom FBiH 2019-10-29 7. sjednica Nije usvojeno
Izvještaj o poslovanju za 2015. godinu 2015 Dom naroda FBiH 2018-05-10 22. sjednica Nije usvojeno
Izvještaj o poslovanju za 2015. godinu 2015 Zastupnički dom FBiH 2019-10-29 7. sjednica Nije usvojeno
Izvještaj o radu i poslovanju za 2014. godinu 2014 Dom naroda FBiH 2015-11-19 4. sjednica Nije usvojeno
Izvještaj o radu i poslovanju za 2014. godinu 2014 Zastupnički dom FBiH 2015-10-28 3. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu i poslovanju za 2013. godinu 2013 Dom naroda FBiH Nije razmatrano
Izvještaj o radu i poslovanju za 2012. godinu 2012 Dom naroda FBiH Nije razmatrano
Izvještaj o radu i poslovanju za 2011. godinu 2011 Dom naroda FBiH Nije razmatrano