JP Komunalno d.o.o. Banovići

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Tulanski kanton
Smještaj: Banovići
Adresa: Ul. Školska 2
Procenat: 0.00
Telefon: 035 875 355
Fax:
Email:
Webstranica: http://
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Nisvet Mustajbašić 2020-07-19 2021-07-19 Direktor
Nisvet Mustajbašić 2020-04-19 2020-07-18 VD - Direktor
Denis Mekić 2019-12-19 2020-04-18 VD - Direktor
Denis Mekić 2015-12-18 2019-12-18 Direktor
Senad Varešević 2011-07-13 2015-07-13 Direktor
Amela Škaljić 2021-07-20 VD - Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Adisa Gutić 2021-06-30 2021-08-25 Predsjednik NO
Amela Bošnjaković 2021-06-30 2021-08-25 Član NO
Meris Rahmanović 2021-06-30 2021-08-05 Član NO
Ismar Terzić 2017-06-28 2021-06-28 Član NO
Elsada Softić 2017-06-28 2021-06-28 Član NO
Muamer Bešić 2017-06-28 2021-06-28 Predsjednik NO
Izeta Beširović 2015-09-15 2017-06-27 Član NO
Muamer Bešić 2015-09-15 2017-06-27 Predsjednik NO
Elsada Softić 2015-09-15 2017-06-27 Član NO
Izeta Beširović 2015-05-21 2015-07-21 Član NO
Elsada Softić 2015-05-21 2015-07-21 Član NO
Muamer Bešić 2015-05-21 2015-07-21 Predsjednik NO
Mirsad Husejnbašić 2011-04-18 2015-04-18 Član NO
Sendi Kovačević 2013-03-04 2015-03-19 Član NO
Armin Demirović 2014-09-01 2015-03-13 Član NO
Mersad Dobrnjić 2011-04-18 2014-06-03 Predsjednik NO
Alisa Lapandić 2011-04-18 2012-11-02 Član NO
Azra Gutić 2010-12-13 2011-02-13 Član NO
Ismet Alić 2010-12-13 2011-02-13 Predsjednik NO
Mersudin Huskanović 2010-12-13 2011-02-13 Član NO
Amela Bošnjaković 2021-08-26 Član NO
Sanida Ikanović Mavelić 2021-08-26 Predsjednik NO
Edin Hadžić 2021-08-26 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Denis Mekić 2015-07-14 2015-12-17 VD - Direktor
Senad Varešević 2010-10-26 2011-07-12 VD - Direktor
Denis Mekić 2019-12-19 VD - Direktor

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod