JP Regionalna deponija EKO-DEP d.o.o. Bijeljina

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Bijeljina
Adresa: Miloša Crnjanskog 38
Procenat: 0.00
Telefon: 055 224 830
Fax: 055 202 085
Email: ekodep@spinter.net
Webstranica: https://www.ekodep.com/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Dragiša Marjanović 2014-07-01 2018-06-30 Direktor
Dragiša Marjanović 2010-07-01 2014-06-30 Direktor
Dragiša Marjanović 2018-07-01 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Amir Šabačkić 2018-06-13 2018-12-09 Član NO
Nermin Smajić 2014-06-13 2018-06-12 Član NO
Silvija Zekić 2014-06-13 2018-06-12 Član NO
Amir Šabačkić 2014-06-13 2018-06-12 Član NO
Slađana Ilić 2014-06-13 2018-06-12 Član NO
Cica Sekulić 2014-06-13 2018-06-12 Član NO
Sejfudin Krnjić 2010-05-31 2014-06-12 Član NO
Slađana Ilić 2010-05-31 2014-06-12 Član NO
Cica Sekulić 2013-07-29 2014-06-12 Predsjednik NO
Mirza Šadić 2010-05-31 2014-06-12 Član NO
Cvjetko Stojanović 2010-05-31 2014-06-12 Član NO
Duško Milovanović 2010-05-31 2013-04-01 Predsjednik NO
Bogdana Mitrović 2018-06-13 Član NO
Izet Jusić 2018-06-13 Član NO
Alena Trutović 2018-06-13 Član NO
Silvija Zekić 2018-06-13 Član NO
Mladen Krasavac 2018-06-13 Predsjednik NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod