JKP Rad-Spreča d.o.o. Osmaci

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Osmaci
Adresa: Osmaci bb
Procenat: 0.00
Telefon:
Fax:
Email:
Webstranica:
Status: Nepoznato

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Dragiša Janjić 2018-09-01 2019-11-07 Direktor
Snežana Kmekić 2018-03-12 2018-05-08 Direktor
Mladen Popović 2014-07-09 2018-03-12 Direktor
Miomir Ćirković 2012-07-31 2014-07-09 Direktor
Dalibor Smiljanić 2010-09-21 2012-07-31 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Vitomir Crnogorčević 2018-09-01 2019-11-07 Član NO
Stevo Tadić 2018-09-01 2019-11-07 Član NO
Dragan Vuković 2018-09-01 2019-11-07 Član NO
Mladen Riđošević 2018-03-12 2018-05-08 Član NO
Dragan Klisarić 2018-03-12 2018-05-08 Član NO
Dejan Andrić 2018-03-12 2018-05-08 Član NO
Mitar Filipović 2013-05-10 2014-07-09 Član NO
Radnici JKP Rad-Spreča 2013-05-10 2014-07-09 Član NO
Vitomir Crnogorčević 2013-05-10 2014-07-09 Član NO
Lazar Antić 2010-09-21 2012-07-31 Član NO
Nenad Erić 2010-09-21 2012-07-31 Član NO
Veljo Gajić 2010-09-21 2012-07-31 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod