Tehnički remontni zavod Hadžići d.d.

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Hadžići
Adresa: 6 Mart bb
Procenat: 0.00
Telefon: 033 420 324
Fax: 033 420 149
Email: uprava@trz.ba; info@trz.ba
Webstranica: https://www.trz.ba
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Meho Rekić 2016-07-30 2018-07-17 VD - Direktor
Zijad Fazlagić 2011-12-21 2016-07-20 Direktor
Zijad Fazlagić 1992-09-04 2011-12-31 Direktor
Meho Rekić 2018-07-17 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Nedim Šaćiragić 2016-04-07 2018-09-24 Član NO
Nermin Iković 2016-04-07 2018-09-24 Član NO
Hamid Dupovac 2011-07-11 2016-04-07 Član NO
Rizah Kuluglić 2011-07-11 2016-04-07 Član NO
Admir Kapo 2011-07-11 2016-04-07 Član NO
Sead Hadžiabdić 2007-06-29 2011-07-11 Član NO
Nikica Ćurak 2010-04-29 2011-07-11 Član NO
Mirsad Čorbo 2007-06-29 2011-07-11 Član NO
Darko Pranjić 2007-06-29 2010-04-29 Član NO
Sanin Prašović 2018-09-24 v.d. Član NO
Hasen Mašović 2018-09-24 Član NO
Zenaida Mehmedbegović-Jarebica 2016-04-07 Član NO
Hasen Mašović 2019-09-24 Član NO
Sanin Prašović 2018-09-24 v.d. Član NO
Zenaida Mehmedbegović-Jarebica 2016-04-07 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Muhidin Dautović 2011-12-21 2018-07-17 Član uprave
Zemka Kanlić 2017-06-12 Član uprave
Muhidin Dautović 2004-03-29 2011-12-31 Član uprave
Zemka Kanlić 2002-07-03 2011-12-31 Član uprave
Muhidin Dautović Član uprave
Halid Škrijelj 2019-09-16 v.d. Član uprave
Zemka Kanlić 2011-12-21 Član uprave
Muhidin Dautović 2019-09-16 v.d. Član uprave

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2017 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2016 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2015 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2014 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2013 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2012 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2011 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2010 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod