JP Protivgradna preventiva Republike Srpske a.d. Gradiška

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Gradiška
Adresa: Kozarskih Brigada bb
Procenat: 0.00
Telefon: 051 825 262
Fax:
Email:
Webstranica: https://pgprs-info.com/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Joviša Kovačević 2011-05-17 2017-04-07 Direktor
Rajko Popović 2009-02-19 2011-05-17 Direktor
Tihomir Dejanović 2017-04-07 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Petar Mićić 2015-02-05 2020-02-12 Član NO
Igor Marčeta 2009-11-26 2018-06-26 Član NO
Tihomir Dejanović 2013-02-16 2017-04-07 Član NO
Bojan Vidić 2014-05-08 2014-12-30 Član NO
Goran Trbić 2010-07-27 2014-04-04 Član NO
Milenko Petrović 2009-11-26 2013-02-16 Član NO
Predrag Paninčić 2009-11-26 2010-04-21 Član NO
Branka Vasiljević Strunić 2017-04-07 Član NO
Pavle Karapetrović 2018-06-26 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2017 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2016 Nije dostupno Nije dostupno Ured za reviziju
2015 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2014 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2013 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2012 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2011 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2010 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod
Izvještaj o realizaciji programa rada i finansijskog plana za 2020. godinu 2020 Vlada RS 2021-02-25 110. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o realizaciji programa rada i finansijskog plana za 2019.g. 2019 Vlada RS 2020-03-06 61. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o realizaciji programa rada i finansijskog plana za 2018.g. 2018 Vlada RS 2019-04-18 17. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o realizaciji programa rada i finansijskog plana za 2017.g. 2017 Vlada RS 2018-03-22 169. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o realizaciji programa rada i finansijskog plana za 2016.g. 2016 Vlada RS 2017-03-23 11. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o realizaciji programa rada i finansijskog plana za 2015.g. 2015 Vlada RS 2016-04-21 70. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o realizaciji programa rada i finansijskog plana za 2014.g. 2014 Vlada RS 2015-04-15 17. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o realizaciji programa rada i finansijskog plana za 2013.g. 2013 Vlada RS 2014-03-21 53. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o realizaciji programa rada i finansijskog plana za 2012.g. 2012 Vlada RS 2013-03-15 1.sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o realizaciji programa rada i finansijskog plana za 2011.g. 2011 Vlada RS 2012-03-01 54. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o realizaciji programa rada i finansijskog plana za 2010.g. 2010 Vlada RS 2011-03-03 5. sjednica Usvojeno - Utvrđeno