JP Elektroprivreda HZ HB dionicko društvo Mostar

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Hercegovačko-neretvanski kanton
Smještaj: Mostar
Adresa: Mile Budaka 106a
Procenat: 0.00
Telefon: 036 335 700
Fax: 036 335 777
Email: ured.gen.dir@ephzhb.ba
Webstranica: https://www.ephzhb.ba
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Marinko Gilja 2016-01-01 2020-02-28 Direktor
Marinko Gilja 2015-01-01 2015-12-31 VD - Direktor
Nikola Krešić 2013-01-01 2014-12-31 Direktor
Marinko Gilja 2020-02-28 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Karlo Kardov 2016-01-01 2020-02-25 Član NO
Ivanka Galić 2015-01-01 2020-02-25 Član NO
Ivo Vincetić 2015-01-01 2020-02-25 Član NO
Božo Perić 2015-01-01 2020-02-25 Član NO
Ivica Krivić 2015-01-01 2020-02-25 Član NO
Karmela Miletić 2015-01-01 2020-02-25 Član NO
Midhat Arpadžić 2015-01-01 2020-02-25 Član NO
Mate Križanac 2014-01-01 2014-12-31 Član NO
Marinko Ivanković 2013-01-01 2013-12-31 Predsjednik NO
Mario Bencun 2013-01-01 2013-12-31 Član NO
Ante Kolobarić 2013-01-01 2013-12-31 Član NO
Mithad Arpadžić 2013-01-01 2013-12-31 Član NO
Marijan Bunoza 2013-01-01 2013-12-31 Član NO
Ervin Vrdoljak 2013-01-01 2013-12-31 Član NO
Ivica Krivić 2020-02-25 Član NO
Ivo Vincetić 2020-02-25 Član NO
Zoran Buntić 2020-02-25 Član NO
Karmela Miletić 2020-02-25 Član NO
Božo Perić 2020-02-25 Član NO
Alija Fitozović 2020-02-25 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Branka Dadić 2016-01-01 2020-02-28 Član uprave
Drago Bago 2016-01-01 2020-02-28 Član uprave
Ilija Đolo 2016-01-01 2020-02-28 Član uprave
Ilija Bakalar 2016-01-01 2020-02-28 Član uprave
Anto Tutiš 2016-01-01 2020-02-28 Član uprave
Ivica Pavković 2016-01-01 2017-12-31 Član uprave
Drago Bago 2015-01-01 2015-12-31 v.d. Član uprave
Ivica Pavković 2015-01-01 2015-12-31 v.d. Član uprave
Gojko Anić 2015-01-01 2015-12-31 v.d. Član uprave
Ilija Bakalar 2015-01-01 2015-12-31 v.d. Član uprave
Ivica Čule 2015-01-01 2015-12-31 v.d. Član uprave
Anto Tutiš 2015-01-01 2015-12-31 v.d. Član uprave
Ivana Bunoza 2013-01-01 2014-12-31 Član uprave
Milan Lovrić 2013-01-01 2014-12-31 Član uprave
Mate Pavković 2013-01-01 2014-12-31 Član uprave
Robert Majić 2013-01-01 2014-12-31 Član uprave
Robert Križan 2013-01-01 2014-12-31 Član uprave
Damir Leko 2013-01-01 2013-12-31 Član uprave
Robert Lesko 2020-02-28 Član uprave
Zoran Tabak 2020-02-28 Član uprave
Ivica Prskalo 2020-02-28 Član uprave
Anto Tutiš 2020-02-28 Član uprave
Drago Bago 2020-02-28 Član uprave
Ilija Bakalar 2020-02-28 Član uprave

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2017 Nije dostupno Ostali izvori Ured za reviziju
2016 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2015 Nije dostupno Ostali izvori Ured za reviziju
2014 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2013 Web portal Web portal Ured za reviziju
2012 Web portal Web portal Nije dostupno
2011 Web portal Web portal Nije dostupno
2010 Web portal Web portal Ured za reviziju

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod
Izvještaj o poslovanju za 2020. godinu 2020 Zastupnički dom FBiH 2021-11-30 27. sjednica Nije usvojeno
Izvještaj o radu i poslovanju za 2019. godinu 2019 Zastupnički dom FBiH 2021-11-30 27. sjednica Nije usvojeno
Izvještaj o radu i poslovanju za 2018. godinu 2018 Dom naroda FBiH Nije razmatrano
Izvještaj o radu i poslovanju za 2018. godinu 2018 Zastupnički dom FBiH 2020-09-15 nastavak 13. sjednice Nije usvojeno
Izvještaj o poslovanju za 2017. godinu 2017 Dom naroda FBiH Nije razmatrano
Izvještaj o poslovanju za 2017. godinu 2017 Zastupnički dom FBiH 2019-10-29 7. sjednica Nije usvojeno
Izvještaj o radu i poslovanju za 2016. godinu 2016 Dom naroda FBiH 2018-05-10 22. sjednica Nije usvojeno
Izvještaj o radu i poslovanju za 2016. godinu 2016 Zastupnički dom FBiH 2019-10-29 7. sjednica Nije usvojeno
Izvještaj o poslovanju za 2015. godinu 2015 Dom naroda FBiH 2018-05-10 22. sjednica Nije usvojeno
Izvještaj o poslovanju za 2015. godinu 2015 Zastupnički dom FBiH 2019-10-29 7. sjednica Nije usvojeno
Izvještaj o radu i poslovanju za 2014. godinu 2014 Dom naroda FBiH 2015-11-19 4. sjednica Nije usvojeno
Izvještaj o radu i poslovanju za 2014. godinu 2014 Zastupnički dom FBiH 2015-12-01 5. sjednica Nije usvojeno
Izvještaj o radu i poslovanju za 2013. godinu 2013 Dom naroda FBiH Nije razmatrano
Izvještaj o radu i poslovanju za 2012. godinu 2012 Dom naroda FBiH Nije razmatrano
Izvještaj o radu i poslovanju za 2011. godinu 2011 Dom naroda FBiH Nije razmatrano