JKP Sana d.o.o. Sanski Most

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Unskosanski kanton
Smještaj: Sanski Most
Adresa: Meše Selimovića bb
Procenat: 0.00
Telefon: 037 686 019
Fax: 037 686 311
Email: jkp.sana@sanskimost.gov.ba
Webstranica: http://
Status: U stečaju

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Senad Mešanović 2007-04-23 2015-03-12 Direktor
Senad Mešanović 2011-08-10 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Rizah Gazibara 2010-04-21 2015-03-12 Predsjednik NO
Jusuf Delkić 2010-04-21 2015-03-12 Član NO
Fahrudin Bahtić 2010-04-21 2015-03-12 Član NO
Edis Talić 2010-04-21 2015-03-12 Član NO
Muhamed Bilajbegović 2010-04-21 2015-03-12 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Mirzet Kasić 2015-03-12 Stečajni upravnik

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod