JP Radio televizija Višegrad d.o.o. Višegrad

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Višegrad
Adresa: Vuka Karadžića bb
Procenat: 0.00
Telefon:
Fax:
Email:
Webstranica:
Status: Nepoznato

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Branka Lorić 2013-03-27 2017-07-31 Direktor
Stojanka Nikolić 2008-01-01 2013-03-27 Direktor
Ljubinka Vasiljević 2017-08-01 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Nebojša Krlić 2013-04-10 2017-04-23 Član NO
Aleksandar Šijaković 2013-04-10 2017-04-23 Član NO
Miljana Prodan 2011-04-08 2017-04-23 Član NO
Radmila Dragičević 2011-04-08 2013-04-10 Član NO
Dragan Jovičić 2010-06-28 2013-04-10 Član NO
Aleksandar Đukanović 2010-06-28 2010-11-30 Član NO
Vladimir Vajić 2010-06-28 2010-11-30 Član NO
Milena Đogo 2017-04-23 Član NO
Danka Zečević 2017-04-23 Član NO
Renata Drašković 2017-04-23 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod