JKP Gradsko groblje d.o.o. Bijeljina

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Bijeljina
Adresa: Nušićeva br.1
Procenat: 0.00
Telefon: 055 490 445
Fax:
Email: gradskogrobljebn@gmail.com
Webstranica: https://www.gradskogrobljebn.com/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Radenko Todorović 2020-08-12 2021-03-19 VD - Direktor
Slađan Simić 2017-02-02 2017-08-12 Direktor
Milenko Vićanović 2016-11-25 2017-02-02 VD - Direktor
Cvijetin Vilotić 2016-11-10 2016-11-25 VD - Direktor
Milenko Vićanović 2015-12-30 2016-11-10 Direktor
Radenko Todorović 2021-03-19 VD - Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Miroslav Erić 2019-11-25 2020-07-29 v.d. Član NO
Svjetlana Manojlović 2019-11-25 2020-07-29 v.d. Član NO
Maja Mađun 2019-11-25 2020-07-29 v.d. Član NO
Ninoslav Spasojević 2015-11-24 2019-11-25 Član NO
Miroslav Erić 2015-11-24 2019-11-25 Član NO
Svjetlana Manojlović 2015-11-24 2019-11-25 Član NO
Svjetlana Manojlović 2015-06-18 2015-11-24 v.d. Član NO
Ninoslav Spasojević 2015-06-18 2015-11-24 v.d. Član NO
Miroslav Erić 2015-06-18 2015-11-24 v.d. Član NO
Maja Mađun 2020-07-29 Član NO
Petar Vidaković 2020-07-29 Član NO
Miroslav Erić 2020-07-29 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Milenko Vićanović 2016-11-25 2017-02-02 VD - Direktor
Cvijetin Vilotić 2016-11-10 2016-11-25 VD - Direktor
Milenko Vićanović 2015-07-28 2015-12-30 VD - Direktor
Slađan Simić 2017-02-02 VD - Direktor

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod