Radiotelevizija Bosne i Hercegovine - BHRT

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Novi Grad Sarajevo
Adresa: Bulevar Meše Selimovića 12
Procenat: 1.00
Telefon: 033 408 031
Fax:
Email: belmin.karamehmedovic@bhrt.ba;
Webstranica: https://bhrt.ba/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2019 Nije dostupno Web portal Nije dostupno
2018 Nije dostupno Parlament - Skupsština Nije dostupno
2017 Web portal Parlament - Skupsština Nije dostupno
2016 Web portal Parlament - Skupsština Nije dostupno
2015 Nije dostupno Nije dostupno Ured za reviziju
2014 Web portal Web portal Nije dostupno
2013 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2012 Web portal Web portal Nije dostupno
2011 Web portal Web portal Nije dostupno
2010 Web portal Web portal Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod