JKP 10. JULI d.o.o. Bosanska Krupa

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Unskosanski kanton
Smještaj: Bosanska Krupa
Adresa: Džemaludina Čauševića bb
Procenat: 0.00
Telefon: 037 471 070
Fax: 037 471 072
Email:
Webstranica:
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod