JP Rad Lukavac

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Tulanski kanton
Smještaj: Lukavac
Adresa: Partizanski put bb
Procenat: 0.00
Telefon: 035 555 096
Fax:
Email: info@jpradlukavac.ba
Webstranica: https://www.jpradlukavac.ba/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Nehrudin Osmić 2018-09-03 2022-09-02 Direktor
Nehrudin Osmić 2014-06-18 2018-06-18 Direktor
Nehrudin Osmić 2010-06-18 2014-06-18 Direktor
Nehrudin Osmić 2006-06-28 2010-06-28 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Irfan Halilagić 2019-10-16 2020-01-15 Član NO
Sadik Sinanović 2019-10-16 2020-01-15 Član NO
Mirza Dugonjić 2019-10-16 2020-01-15 Član NO
Muris Osmić 2019-10-16 2020-01-15 Član NO
Anes Mešić 2019-10-16 2020-01-15 Član NO
Adil Tokić 2019-03-04 2019-06-03 Član NO
Alma Džibrić 2019-03-04 2019-06-03 Član NO
Edin Ibričić 2019-03-04 2019-06-03 Član NO
Jasminko Mahovkić 2019-03-04 2019-06-03 Član NO
Kemal Mujkić 2019-03-04 2019-06-03 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Dževad Aljukić 2018-06-11 2018-09-10 Član UO
Asidin Ćosićkić 2018-06-11 2018-09-10 Član UO
Anel Osmanović 2018-06-11 2018-09-10 Član UO
Admir Osmanović 2018-06-11 2018-09-10 Član UO
Damir Halilagić 2018-06-11 2018-09-10 Član UO
Nehrudin Osmić 2018-06-18 2018-09-03 VD - Direktor
Maida Kadirić 2018-01-24 2018-04-23 Član UO
Melisa Mujankić 2018-01-24 2018-04-23 Član UO
Elvis Garagić 2018-01-24 2018-04-23 Član UO
Samir Grahić 2018-01-24 2018-04-23 Član UO
Irfan Halilagić 2018-01-24 2018-04-23 Član UO
Dževad Aljukić 2017-02-01 2017-04-30 Član UO
Jasenko Osmić 2017-02-01 2017-04-30 Član UO
Mirhat Đulić 2017-02-01 2017-04-30 Član UO
Jasminko Mahovkić 2017-02-01 2017-04-30 Član UO
Nermin Šaretović 2017-02-01 2017-04-30 Član UO
Dževad Aljukić 2016-09-16 2016-12-15 Član UO
Mehmed Džambić 2016-09-16 2016-12-15 Član UO
Suljo Suljević 2016-09-16 2016-12-15 Član UO
Naza Ćudić 2016-09-16 2016-12-15 Član UO
Nermin Šaretović 2016-09-16 2016-12-15 Član UO
Mirsada Arapčić 2012-06-26 2016-06-28 Član UO
Jasmin Mujagić 2012-06-26 2016-06-28 Član UO
Mehmed Džambić 2012-06-26 2016-06-28 Član UO
Suljo Suljević 2013-01-30 2016-06-28 Član UO
Naza Ćudić 2012-06-26 2016-06-28 Član UO
Refik Hankić 2012-06-29 2012-11-21 Član UO
Refik Hankić 2008-09-17 2012-04-03 Član UO
Samir Murselović 2008-02-04 2012-04-03 Član UO
Asidin Ćosićkić 2008-02-04 2012-04-03 Član UO
Edin Mejrić 2008-02-04 2012-04-03 Član UO
Enver Mahmutović 2008-02-04 2010-08-10 Član UO
Dževad Aljukić 2008-02-04 2008-09-17 Član UO

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod