JP Elektro-Trnovo d.o.o.

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Trnovo (FBiH)
Adresa: Trnovo bb Delijaš
Procenat: 0.00
Telefon: 033 586 710
Fax: 033 586 705
Email:
Webstranica: http://
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Bajro Lindov 2019-09-11 2021-04-21 Direktor
Hari Hamzić 2019-04-25 2019-09-11 Direktor
Selim Hamzić 2018-01-04 2019-03-18 Direktor
Omer Vatrić 2021-04-22 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Amer Hromo 2020-08-13 2021-11-18 Član NO
Amil Fočo-Krupalija 2019-10-01 2021-11-18 Član NO
Mirsad Mešić 2021-08-18 2021-11-18 Član NO
Anel Durmo 2020-08-13 2021-08-18 Član NO
Avdo Vatrić 2017-12-27 2020-08-13 Član NO
Ekrem Durmo 2017-12-27 2020-08-13 Član NO
Muris Šehović 2017-12-27 2019-10-01 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod