Gradska čistoća a.d. Bratunac

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Bratunac
Adresa: Svetog Save br.84
Procenat: 0.00
Telefon:
Fax:
Email:
Webstranica:
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Zlatan Čelanović 2017-03-27 2020-02-18 Direktor
Aleksandar Zekić 2015-11-25 2017-03-27 Direktor
Sreten Vuksić 2014-12-26 2015-11-25 Direktor
Petko Rankić 2013-04-02 2014-12-26 Direktor
Dejan Petrović 2007-08-13 2013-04-02 Direktor
Krsto Grujičić 2020-02-18 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Radislav Jovanović 2014-12-23 2017-03-24 Član NO
Zorica Kusmuk 2014-12-23 2017-03-24 Član NO
Đuro Vuksić 2014-12-23 2017-03-24 Član NO
Aleksandar Petković 2013-11-27 2014-12-23 Član NO
Mladen Dolijanović 2013-11-27 2014-12-23 Član NO
Dragiša Lončarević 2013-11-27 2014-12-23 Član NO
Ratko Majstorović 2009-11-05 2013-11-26 Član NO
Radmila Pajić 2009-11-05 2013-11-26 Član NO
Radivoje Spasojević 2009-11-05 2013-11-26 Član NO
Milivoje Ristanović 2017-03-24 Član NO
Mladen Dolijanović 2017-03-24 Član NO
Bojan Petković 2017-03-24 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod