Unis Ginex d.d. Goražde

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Bosansko-podrinjski kanton
Smještaj: Goražde
Adresa: Višegradska bb.
Procenat: 0.00
Telefon: 038 221 251
Fax: 038 221 402
Email: ginexinfo@bih.net.ba
Webstranica: https://www.ginex.com.ba/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Nije dostupno Web portal Nije dostupno
2017 Nije dostupno Web portal Nije dostupno
2016 Nije dostupno Web portal Nije dostupno
2015 Nije dostupno Web portal Nije dostupno
2014 Nije dostupno Web portal Nije dostupno
2013 Nije dostupno Web portal Nije dostupno
2012 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2011 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2010 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod