JP ZP Elektrodistribucija a.d. Pale

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Pale (RS)
Adresa: Nikole Tesle br.12
Procenat: 0.00
Telefon: 057 205 100
Fax: 057 227 084
Email: uprava@edbpale.com
Webstranica: https://edbpale.com/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Ljubomir Mrda 2005-10-21 2020-03-02 Direktor
Aco Stanišić 2020-03-02 VD - Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Slavo Krajišnik 2005-05-01 2022-03-08 Predsjednik NO
Borislav Drakulić 2005-05-01 2012-12-28 Član NO
Risto Dabić 2003-07-29 2012-12-28 Član NO
Milena Čvoro 2009-11-30 2012-12-28 Član NO
Miroslav Marić Član NO
Goran Ninković Član NO
Dragiša Čvoro 2012-12-28 Član NO
Goran Ninković 2012-12-28 Član NO
Milorad Živković 2006-01-01 Član NO
Nemanja Milinković Član NO
Dragiša Čvoro Član NO
Branko Koroman Predsjednik NO
Zoran Gluhović 2012-12-28 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Dražan Kusmuk Član uprave
Aco Stanišić Član uprave
Marko Šilj Član uprave
Igor Maletić Član uprave
Milivoje Jugović Član uprave
Lazar Gluhović Član uprave

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2017 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2016 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2015 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2014 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2013 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2012 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2011 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2010 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod