JP Radio Kupres d.o.o. Kupres

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Kanton 10
Smještaj: Kupres (FBiH)
Adresa: Mate Bobana 1
Procenat: 0.00
Telefon: 034 274 866
Fax: 034 274 631
Email: marketing@kupreskiradio.com
Webstranica: https://www.kupreskiradio.com
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Slaven Malikanović 2015-01-01 2017-12-31 Direktor
Mirela Ivoš 2013-01-01 2015-12-31 Direktor
Stipo Galić 2010-01-01 2013-12-31 Direktor
Ružica Penić 2018-01-01 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Drago Mršo 2018-01-01 2021-05-06 Član NO
Pero Maleš 2018-01-01 2021-05-06 Član NO
Ivo Ivković 2018-01-01 2021-05-06 Član NO
David Mijoč 2015-01-01 2017-12-31 Član NO
Marijan Lozančić 2015-01-01 2017-12-31 Član NO
Tomislav Ćosić 2015-01-01 2017-12-31 Član NO
Ivana Babić 2013-01-01 2015-12-31 Član NO
Ante Pašalić 2012-01-01 2015-12-31 Član NO
Jozo Ivić 2010-01-01 2015-12-31 Član NO
Jozo Ivić 2013-01-01 2015-12-31 Član NO
Ante Pašalić 2013-01-01 2015-12-31 Član NO
Ivana Babić 2010-01-01 2015-12-31 Član NO
Blanka Magaš 2010-01-01 2012-12-31 Član NO
Tomislav Perković 2021-05-07 Član NO
Tomislav Ivić 2021-05-07 Predsjednik NO
Josip Ivić 2021-05-07 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod