JP Međunarodni aerodrom Tuzla d.o.o.

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Tulanski kanton
Smještaj: Tuzla
Adresa: Gornje Dubrave bb
Procenat: 0.00
Telefon: 035 745 610
Fax: 035 745 611
Email: info@tuzla-airport.ba; selma.mesic@tuzla-airport.ba
Webstranica: https://www.tuzla-airport.ba/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Rifet Karasalihović 2014-08-04 2019-12-29 Direktor
Esed Mujačić 2013-09-24 2014-08-04 Direktor
Enver Jukanović 2010-01-01 2013-09-24 Direktor
Esed Mujačić 2019-12-29 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Muhamed Čajlaković 2020-01-01 2020-12-31 Član NO
Sead Selimović 2020-01-01 2020-12-31 Član NO
Nedim Bijedić 2020-01-01 2020-12-31 Član NO
Zekerijah Smajlović 2018-01-01 2019-12-31 Član NO
Nedžad Pirić 2018-01-01 2019-12-31 Član NO
Asmir Avdić 2018-01-01 2019-12-31 Član NO
Abdulah Đulović 2018-01-01 2019-12-31 Član NO
Asmir Avdić 2017-01-01 2017-12-31 Član NO
Zekerijah Smajlović 2017-01-01 2017-12-31 Član NO
Ibrahim Musić 2017-01-01 2017-12-31 Član NO
Nedžad Pirić 2017-01-01 2017-12-31 Član NO
Asmir Avdić 2016-01-01 2016-12-31 Član NO
Asim Bećić 2016-01-01 2016-12-31 Član NO
Ibrahim Musić 2016-01-01 2016-12-31 Član NO
Zekerijah Smajlović 2016-01-01 2016-12-31 Član NO
Asmir Avdić 2015-01-01 2015-12-31 Član NO
Enis Hodžić 2015-01-01 2015-12-31 Član NO
Zekerijah Smajlović 2015-01-01 2015-12-31 Član NO
Muhamed Kalajac 2015-01-01 2015-12-31 Član NO
Asmir Avdić 2014-01-01 2014-12-31 Član NO
Milenko Tadić 2014-01-01 2014-12-31 Član NO
Zekerijah Smajlović 2014-01-01 2014-12-31 Član NO
Enes Mujić 2014-01-01 2014-12-31 Član NO
Enes Čorbić 2013-01-01 2013-12-31 Član NO
Amir Arnautović 2013-01-01 2013-12-31 Član NO
Asif Omerbegović 2013-01-01 2013-12-31 Član NO
Fehim Šljivić 2013-01-01 2013-12-31 Član NO
Samid Butković 2013-01-01 2013-12-31 Član NO
Ešef Džafić 2010-01-01 2012-12-31 Član NO
Ibrahim Čačković 2010-01-01 2012-12-31 Član NO
Aleksandar Remetić 2010-01-01 2012-12-31 Član NO
Anđelko Makar 2010-01-01 2012-12-31 Član NO
Esad Mušanović 2010-01-01 2012-12-31 Član NO
Mehmedalija Selimović 2021-01-01 Član NO
Rifat Ejubović 2021-01-01 Član NO
Enes Avdić 2021-01-01 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Selma Hajdarbegović Labendž 2017-01-01 2020-04-01 Član uprave
Enver Jukanović 2017-01-01 2019-12-31 Član uprave
Esad Čanić 2017-01-01 2017-12-31 Član uprave
Mensud Brčaninović 2020-01-01 v.d. Član uprave
Esad Čanić 2020-01-01 Član uprave
Edin Duraković 2020-01-01 Član uprave

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2017 Nije dostupno Nije dostupno Ured za reviziju
2016 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2015 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2014 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2013 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2012 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2011 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2010 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod
Izvještaj o poslovanju za 2020. godinu 2020 Skupština Tuzlanskog kantona 2021-07-15 44. sjednica Nije usvojeno
Izvještaj o poslovanju za 2019. godinu 2019 Skupština Tuzlanskog kantona 2021-05-10 nastavak 41. sjednice Nije usvojeno
Izvještaj o poslovanju za 2018. godinu 2018 Skupština Tuzlanskog kantona 2019-10-18 10. sjednica Nije usvojeno
Izvještaj o poslovanju za 2017. godinu 2017 Skupština Tuzlanskog kantona 2018-06-27 54. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju za 2016. godinu 2016 Skupština Tuzlanskog kantona 2017-05-24 36. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju za 2015. godinu 2015 Skupština Tuzlanskog kantona 2016-05-30 23. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju za 2014. godinu 2014 Skupština Tuzlanskog kantona 2015-06-15 nastavak 8. sjednice Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju za 2012. godinu 2012 Skupština Tuzlanskog kantona 2013-09-13 47. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju za 2011. godinu 2011 Skupština Tuzlanskog kantona 2012-06-25 23. sjednica Nije usvojeno
Izvještaj o poslovanju za 2010. godinu 2010 Skupština Tuzlanskog kantona 2011-06-09 8. sjednica Usvojeno - Utvrđeno