Elektroprenos-Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Banja Luka
Adresa: Marije Bursać 7a
Procenat: 0.00
Telefon: 051 246 500
Fax: 051 246 550
Email: info@elprenos.ba
Webstranica: https://www.elprenos.ba/BS/DefaultBS.aspx
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Web portal Web portal Nije dostupno
2017 Web portal Web portal Nije dostupno
2016 Web portal Web portal Nije dostupno
2015 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno
2014 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2013 Nije dostupno Web portal Nije dostupno
2012 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2011 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2010 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod