KP Usluga a.d. Rudo

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Rudo
Adresa: Miloša Obilića br.4
Procenat: 0.00
Telefon: 058 711 129
Fax: 058 711 129
Email:
Webstranica:
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Slobodan Miković 2013-07-22 2016-11-14 Direktor
Milenko Novaković 2010-08-30 2013-07-22 Direktor
Jovan Savić 2017-02-09 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Veljko Mitrović 2013-05-13 2017-05-13 Član NO
Milovan Topalović 2013-05-13 2017-05-13 Član NO
Marijan Todorović 2013-05-13 2017-05-13 Član NO
Milomir Lučić 2010-07-01 2013-05-13 Član NO
Milan Vujičić 2010-07-01 2013-05-13 Član NO
Vidosav Ivanović 2010-07-01 2013-05-13 Član NO
Mujo Klačar 2017-05-13 Član NO
Srđan Jagajić 2017-05-13 Član NO
Miloš Bukva 2017-05-13 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod