JP MH Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Trebinje
Adresa: Stepe Stepanovića
Procenat: 0.00
Telefon: 059 277 101
Fax: 059 277 120
Email: elektroprivreda@ers.ba
Webstranica: https://ers.ba/home-lat/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Radmila Čičković 2018-04-20 2018-11-15 Direktor
Željko Kovačević 2016-03-29 2018-04-19 Direktor
Branislava Milekić 2010-01-01 2016-03-28 Direktor
Luka Petrović 2018-11-16 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Slavica Injac 2010-01-01 2019-12-31 Član NO
Siniša Mandić 2018-07-19 2019-12-31 Član NO
Milenko Đukić 2010-01-01 2019-12-31 Član NO
Nebojša Rikalo 2010-01-01 2019-12-31 Član NO
Goran Milanović 2010-01-01 2018-12-27 Član NO
Dragica Ristić 2010-01-01 2018-07-21 Član NO
Goran Vukoje 2011-01-21 2018-06-29 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Petar Ivanković 2015-01-01 2018-12-31 Član UO
Blagoje Šupić 2010-01-01 2018-12-31 Član UO
Dragoljub Reljić 2018-01-01 2018-12-31 Član UO
Maksim Skoko 2014-01-01 2018-12-31 Član UO
Nenad Radović 2010-01-01 2018-12-31 Član UO
Jovo Marić 2010-01-01 2014-12-31 Član UO
Vladislav Vladičić 2010-01-01 2014-12-31 Član UO
Darko Milunović 2018-01-01 Član UO
Borislav Grubač 2018-01-01 Član UO
Goran Vukoje 2018-01-01 Član UO

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2017 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2016 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2015 Nije dostupno Nije dostupno Ured za reviziju
2014 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2013 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2012 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2011 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2010 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod
Izvještaj o radu i poslovanju za 2020. godinu 2020 Vlada RS 2021-07-08 129. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu i poslovanju za 2019. godinu 2019 Vlada RS 2020-06-11 75. sjednica Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju Mješovitog Holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske" za 2018. godinu 2018 Vlada RS 2019-10-10 Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju Mješovitog Holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske" za 2017. godinu 2017 Vlada RS 2018-12-06 Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju Mješovitog Holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske" za 2016. godinu 2016 Vlada RS 2017-10-19 Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju Mješovitog Holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske" za 2015. godinu 2015 Vlada RS 2016-08-04 Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju Mješovitog Holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske" za 2014. godinu 2014 Vlada RS 2015-08-03 Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju Mješovitog Holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske" za 2013. godinu 2013 Vlada RS 2014-07-18 Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju Mješovitog Holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske" za 2012. godinu 2012 Vlada RS 2013-07-18 Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o poslovanju Mješovitog Holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske" za 2011. godinu 2011 Vlada RS 2012-06-26 Usvojeno - Utvrđeno
Revidovani Izvještaj o poslovanju Mješovitog Holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske" za 2010. godinu, sa Revidovanim finansijskim izvještajem Mješovitog Holdinga "Elektroprivrede Republike Srpske" za 2010. godinu 2010 Vlada RS 2011-07-21 Usvojeno - Utvrđeno