KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Novo Sarajevo
Adresa: Trg Fadile Odžaković Žute 4
Procenat: 0.00
Telefon: 033 200 252
Fax: 033 445 525
Email: podrskakorisnicima@sarajevogas.ba
Webstranica: https://www.sarajevogas.ba/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Edis Baković 2021-03-22 2021-08-31 VD - Direktor
Ibrahim Karahodžić 2020-12-27 2021-03-21 VD - Direktor
Ibrahim Karahodžić 2020-10-30 2020-12-26 VD - Direktor
Samir Pajević 2020-01-28 2020-12-25 VD - Direktor
Ibrahim Karahodžić 2020-07-29 2020-10-29 VD - Direktor
Sejfo Ušanović 2019-10-27 2020-01-27 VD - Direktor
Nihada Glamoč 2018-09-29 2019-10-26 Direktor
Salih Selmanović 2006-09-27 2014-09-25 Direktor
Edis Baković 2021-09-01 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Ibrahim Obhođaš 2021-03-13 2021-06-13 v.d. Član NO
Afan Kalamujić 2021-03-13 2021-06-13 v.d. Predsjednik NO
Hrvoje Gavrančić 2021-03-13 2021-06-13 v.d. Član NO
Himzo Ismić 2020-07-25 2021-03-12 Član NO
Samir Kurtović 2020-04-24 2020-12-31 v.d. Predsjednik NO
Elvir Šehić 2020-04-24 2020-12-31 v.d. Član NO
Himzo Ismić 2020-04-24 2020-12-31 v.d. Član NO
Goran Rokvić 2019-12-26 2020-03-26 v.d. Član NO
Emira Delalić 2020-02-10 2020-03-26 v.d. Predsjednik NO
Đenana Porobić-Muharemović 2020-02-10 2020-03-26 v.d. Član NO
Ishak Mainić 2019-12-26 2020-02-10 v.d. Predsjednik NO
Vedad Kapo 2019-12-26 2020-02-10 v.d. Član NO
Zejnil Berilo 2019-08-30 2019-11-30 v.d. Član NO
Mirza Sendijarević 2019-08-30 2019-11-30 v.d. Predsjednik NO
Denis Berberović 2019-08-30 2019-11-30 v.d. Član NO
Samir Kurtović 2017-10-01 2019-08-30 Predsjednik NO
Elvir Šehić 2017-10-01 2019-08-30 Član NO
Kasim Mahinić 2017-10-01 2019-08-30 Član NO
Miralem Mrkonja 2013-07-25 2017-07-25 Predsjednik NO
Samir Kurtović 2013-07-25 2017-07-25 Član NO
Zlatko Bursać 2013-07-25 2017-07-25 Član NO
Miralem Mrkonja 2013-03-14 2013-05-14 v.d. Predsjednik NO
Samir Kurtović 2013-03-14 2013-05-14 v.d. Član NO
Zlatko Bursać 2013-03-14 2013-05-14 v.d. Član NO
Aida Osmić 2012-05-24 2013-03-14 Član NO
Fajik Begić 2012-05-24 2013-03-14 Predsjednik NO
Samir Kurtović 2012-05-24 2013-03-14 Član NO
Fajik Begić 2012-03-05 2012-05-05 v.d. Predsjednik NO
Mehdija Delić 2012-03-05 2012-05-05 v.d. Član NO
Aida Osmić 2012-03-05 2012-05-05 v.d. Član NO
Osman Zec 2010-07-28 2012-03-05 Član NO
Zlatko Bursać 2010-07-28 2012-03-05 Član NO
Osman Džamalija 2010-07-28 2012-03-05 Predsjednik NO
Osman Zec 2010-07-05 2010-09-05 v.d. Predsjednik NO
Svetozar Grdinić 2010-07-05 2010-09-05 v.d. Član NO
Senad Softić 2010-07-05 2010-09-05 v.d. Član NO
Akif Poljak 2010-07-05 2010-09-05 v.d. Član NO
Hrvoje Gavrančić 2021-06-25 Član NO
Ibrahim Obhođaš 2021-06-25 Član NO
Afan Kalamujić 2021-06-25 Predsjednik NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Adnan Đugum 2021-04-01 2021-09-22 v.d. Član uprave
Minela Bučan 2021-03-22 2021-09-22 v.d. Član uprave
Nusret Palavra 2020-12-26 2021-03-21 v.d. Član uprave
Mehmed Mehović 2021-12-26 2021-03-21 v.d. Član uprave
Alisa Konaković 2020-12-26 2021-03-21 v.d. Član uprave
Mehmed Mehović 2016-12-25 2020-12-25 Član uprave
Alisa Konaković 2016-12-25 2020-12-25 Član uprave
Nusret Palavra 2016-12-25 2020-12-25 Član uprave
Hamza Duvnjak 2012-12-24 2016-12-24 Član uprave
Mehmedalija Sijarić 2007-03-29 2016-12-24 Član uprave
Nihada Glamoč 2007-03-29 2014-09-25 Član uprave
Adnan Đugum 2021-09-01 Član uprave
Ermin Efović 2021-09-01 Član uprave
Ibrahim Karahodžić 2007-03-29 Član uprave

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Web portal Web portal Nije dostupno
2017 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2016 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2015 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2014 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2013 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2012 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2011 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2010 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod
Izvještaj o poslovanju za 2020. godinu 2020 Skupština Kantona Sarajevo 2021-11-17 II nastavak 44. sjednice SKS Nije usvojeno
Izvještaj o poslovanju za 2019. godinu 2019 Skupština Kantona Sarajevo 2020-10-05 II nastavak 27. sjednice SKS Nije razmatrano
Izvještaj o radu/poslovanju za 2018. godinu 2018 Skupština Kantona Sarajevo 2020-05-18 25. sjednica SKS Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2017. godinu 2017 Skupština Kantona Sarajevo 2019-01-24 3. sjednica SKS Nije usvojeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2016. godinu 2016 Skupština Kantona Sarajevo 2017-10-09 nastavak 33. sjednice SKS Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2015. godinu 2015 Skupština Kantona Sarajevo 2016-06-01 16. sjednica SKS Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2014. godinu 2014 Skupština Kantona Sarajevo 2016-02-01 11. sjednica SKS Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2013. godinu 2013 Skupština Kantona Sarajevo 2016-02-01 11. sjednica SKS Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2012. godinu 2012 Skupština Kantona Sarajevo 2013-12-11 31. sjednica SKS Usvojeno - Utvrđeno