JP Komunalac d.d. Gradačac

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Tulanski kanton
Smještaj: Gradačac
Adresa: Husein Kapetana Gradaščevića 114
Procenat: 0.00
Telefon: 035 817 219
Fax:
Email: info@komunalac.ba
Webstranica: https://komunalac.ba/naslovna/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod