KP Komunalac a.d. Foča

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Foča (RS)
Adresa: Vuka Karadžića br.25
Procenat: 0.00
Telefon: 058 210 157
Fax: 058 210 157
Email:
Webstranica:
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Miloš Lazović 2013-02-06 2017-05-16 Direktor
Ranko Šaran 2008-12-17 2012-12-17 Direktor
Ranko Šaran 2017-05-16 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Milivoje Vilotić 2012-12-17 2017-05-04 Predsjednik NO
Ognjen Berezovski 2012-12-17 2017-05-04 Član NO
Momčilo Ristić 2012-12-17 2017-05-04 Član NO
Ognjen Berezovski 2008-01-01 2012-12-17 Član NO
Zdravko Elez 2008-01-01 2012-12-17 Predsjednik NO
Velemir Vuković 2008-01-01 2012-12-17 Član NO
Ognjen Berezovski 2017-05-04 Član NO
Miroslav Avdalović 2017-05-04 Član NO
Čedomir Sarić 2017-05-04 Predsjednik NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod