JP Vjetrenica- Popovo polje d.o.o. Ravno

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Hercegovačko-neretvanski kanton
Smještaj: Ravno
Adresa: Trg don Ivana Musića bb Trg Ruđera Boškovića bb
Procenat: 0.00
Telefon: 036 891 034
Fax: 036 891 034
Email: info@vjetrenica.ba
Webstranica: https://www.vjetrenica.ba/hr/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod