JP Derventski list i Radio Derventa d.o.o. Derventa

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Derventa
Adresa: Cara Lazara 45
Procenat: 0.00
Telefon: 053 332 283; 053 312 050
Fax:
Email: derventskilist@gmail.com derventskilist.redakcija@gmail.com
Webstranica: https://www.derventskilist.net/bs/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod