JP Komunalac d.o.o. Odžak

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Posavski kanton
Smještaj: Odžak
Adresa: Radoslava Milanovića br. 13
Procenat: 0.00
Telefon: 031 762 347
Fax: 031 762 347
Email: komunalac.odzak@tel.net.ba
Webstranica: https://komunalac-odzak.ba/index.php
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Dževad Pobrić Direktor
Ivan Šokčević Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Andrija Marić 2008-07-14 2012-12-31 Predsjednik NO
Nevad Ahmetović 2008-07-14 2012-12-31 Član NO
Ana Ćulap 2008-07-14 2012-12-31 Član NO
Zlata Mujan 2008-07-14 2012-12-31 Član NO
Ivo Filipović 2008-07-14 2012-12-31 Član NO
Sulejman Emić 2017-01-19 v.d. Član NO
Ana Ćulap 2017-01-19 v.d. Predsjednik NO
Blaž Terzić 2017-01-19 v.d. Član NO
Ismet Mehić 2016-04-26 Član NO
Ana Ćulap 2016-04-26 Član NO
Blaž Terzić 2018-02-06 Član NO
Mato Knežević 2018-02-06 Član NO
Ilija Bilušić 2013-12-21 v.d. Član NO
Ivan Božić 2013-12-21 v.d. Član NO
Perica Ćulap 2017-01-19 v.d. Član NO
Šimo Vranjić 2013-12-21 v.d. Predsjednik NO
Admir Hadžikadunić 2016-04-26 Predsjednik NO
Mato Knežević 2017-01-19 v.d. Član NO
Tomo Kopić 2016-04-26 Član NO
Blaž Terzić 2016-04-26 Član NO
Boris Zelić 2018-02-06 Član NO
Dino Topolović 2018-02-06 Član NO
Ana Ćulap 2018-02-06 Član NO
Mesud Omerbašić 2013-12-21 v.d. Član NO
Adnana Čajić 2013-12-21 v.d. Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Ivan Šokčević VD - Direktor
Valent Petrić VD - Direktor

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod