JP Regionalni vodovod Plava Voda d.o.o. Travnik

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Srednjobosanski kanton
Smještaj: Travnik
Adresa: Zenjak bb
Procenat: 0.00
Telefon: 030 511 133
Fax: 030 511 132
Email: sekretar@jprvplavavoda.ba
Webstranica: https://jprvplavavoda.ba/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Ernad Granić 2011-03-28 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Bojan Domić 2015-07-06 Predsjednik NO
Edina Kaknjo 2010-07-28 Član NO
Stevica Ilić 2010-07-28 Član NO
Josip Šain 2015-07-06 Član NO
Stevica Ilić 2015-07-06 Član NO
Bruno Božić 2010-07-28 Predsjednik NO
Josip Šain 2010-07-28 Član NO
Senid Gerin 2010-07-28 Član NO
Edina Kaknjo 2015-07-06 Član NO
Senid Gerin 2015-07-06 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Ernad Granić 2015-07-10 VD - Direktor

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod