Šumarstvo Prenj d.d. Konjic

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Hercegovačko-neretvanski kanton
Smještaj: Konjic
Adresa: Sarajevska br. 31
Procenat: 0.00
Telefon: 036 726 209
Fax:
Email: prenj@bih.net.ba
Webstranica: https://www.sumarstvo-prenj.ba/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Samir Alikadić 2019-09-09 2023-07-31 Direktor
Samir Alikadić 2007-01-01 2019-09-09 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Dženan Prevljak 2015-01-01 2019-12-31 Član NO
Muharem Kozić 2015-01-01 2019-12-31 Član NO
Sead Alić 2015-01-01 2019-12-31 Predsjednik NO
Olja Mujagić 2019-01-01 2019-06-28 Član NO
Sead Alić 2019-01-01 2019-06-28 Predsjednik NO
Muharem Kozić 2019-01-01 2019-06-28 Član NO
Muharem Kozić 2011-01-01 2015-12-31 Član NO
Sead Alić 2011-01-01 2015-12-31 Predsjednik NO
Dženan Prevljak 2011-01-01 2015-12-31 Član NO
Ismet Hajdar 2007-01-01 2011-12-31 Predsjednik NO
Haris Jahić 2007-01-01 2011-12-31 Član NO
Nevres Alispahić 2007-01-01 2011-12-31 Član NO
Mirsad Huseinbegović 2007-01-01 2011-12-31 Član NO
Sead Alić 2007-01-01 2011-12-31 Član NO
Muharem Kozić 2019-06-28 Član NO
Olja Mujagić 2019-06-28 Član NO
Sead Alić 2019-06-28 Predsjednik NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Alija Sulejmanović 2019-09-19 2023-07-31 Član uprave
Alija Sulejmanović 2019-01-01 2019-09-19 Član uprave
Alija Sulejmanović 2013-01-01 2019-01-01 Član uprave
Samir Alikadić 2007-01-01 Član uprave

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod