JP Vodovod a.d. Trebinje

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Trebinje
Adresa: Luke Ćelovića-Trebinjca br.2
Procenat: 0.00
Telefon: 059 220 711; 059 220 106
Fax:
Email: vodoherc@teol.net
Webstranica: https://vodovod-trebinje.com/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Miodrag Batinić 2022-01-01 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Nedeljko Bokić 2022-01-01 Predsjednik NO
Radoslav Vučurević 2022-01-01 Član NO
Mara Vasković 2022-01-01 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Bojan Vulić 2022-01-01 Član uprave

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod