KP Komunalac a.d. Višegrad

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Višegrad
Adresa: Nikole Pašića br.7
Procenat: 0.00
Telefon: 058 630 261
Fax: 058 630 261
Email: komunalacvgd@hotmail.rs
Webstranica:
Status: Nepoznato

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod