JP Elektro-Bijeljina a.d. Bijeljina

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Bijeljina
Adresa: Majevička br.97
Procenat: 0.00
Telefon: 055 226 700
Fax: 055 210 304
Email: elektrobn@elektrobijeljina.com
Webstranica: https://elektrobijeljina.com/demo/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Vaso Aresnović 2018-11-15 2021-06-10 Direktor
Nedeljko Ćorić 2016-09-06 2021-02-17 Direktor
Zlatan Lazarević 2011-07-16 2016-09-06 Direktor
Dušan Glišić 2007-02-05 2011-07-16 Direktor
Marko Mihajlović 2021-06-11 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Milorad Solaković 2006-06-20 2021-07-02 Član NO
Ognjen Đuka 2016-04-15 2020-07-01 Član NO
Slavko Lazić 2016-04-15 2020-07-01 Član NO
Slaviša Mastilo 2016-04-15 2020-07-01 Član NO
Milisav Lakić 2012-07-20 2016-10-10 Član NO
Aleksandar Radojčić 2013-10-07 2016-04-15 Član NO
Dražen Nikolić 2013-10-07 2016-04-15 Član NO
Slaviša Gligorević 2013-10-07 2016-04-15 Član NO
Milan Sušić 2012-07-20 2013-10-07 Član NO
Mladen Mirković 2007-03-12 2013-10-07 Član NO
Aleksandar Bugarinović 2006-06-20 2013-08-07 Član NO
Slavko Lazić 2007-03-12 2012-07-20 Član NO
Živan Delić 2006-06-20 2010-02-26 Član NO
Darko Aleksić 2016-12-21 Član NO
Spasoje Blagojević 2020-07-01 Član NO
Biljana Stajić 2020-07-01 Član NO
Mile Jovanović 2020-07-01 Član NO
Slavko Lazić 2021-07-02 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Momčilo Žugić 2016-02-13 2020-07-01 Član uprave
Vaso Arsenović 2017-02-24 2018-11-14 Član uprave
Đorđe Ristanić 2013-10-15 2017-02-24 Član uprave
Miloš Mitrović 2013-10-15 2016-02-12 Član uprave
Ljiljana Erkić 2006-06-20 2013-10-14 Član uprave
Blagiša Lukić 2011-07-16 2013-10-14 Član uprave
Milorad Živković 2020-06-20 2011-07-16 Član uprave
Stevan Sandić 2021-01-01 Član uprave
Gordana Trampić 2021-01-01 Član uprave
Dragana Dubajić 2021-06-10 Član uprave
Obren Marković 2021-01-01 Član uprave
Dragan Perić 2006-06-20 Član uprave

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Web portal Ostali izvori Nije dostupno
2017 Web portal Ostali izvori Nije dostupno
2016 Web portal Ostali izvori Nije dostupno
2015 Web portal Ostali izvori Nije dostupno
2014 Web portal Ostali izvori Nije dostupno
2013 Web portal Ostali izvori Nije dostupno
2012 Web portal Ostali izvori Nije dostupno
2011 Web portal Ostali izvori Nije dostupno
2010 Nije dostupno Ostali izvori Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod