Registar vrijednosnih papira u FBiH d.d. Sarajevo

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Centar Sarajevo
Adresa: Maršala Tita 62/II
Procenat: 0.00
Telefon: 033 279 150
Fax: 033 279 151
Email: info@rvp.ba
Webstranica: https://www.rvp.ba/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Nije dostupno Web portal Nije dostupno
2017 Nije dostupno Web portal Ured za reviziju
2016 Nije dostupno Web portal Nije dostupno
2015 Nije dostupno Web portal Nije dostupno
2014 Nije dostupno Web portal Nije dostupno
2013 Nije dostupno Web portal Nije dostupno
2012 Nije dostupno Web portal Nije dostupno
2011 Nije dostupno Web portal Nije dostupno
2010 Nije dostupno Web portal Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod