JKP Vodostan d.o.o. Ilijaš

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Ilijaš
Adresa: 126. brigade broj 60
Procenat: 0.00
Telefon: 033 400 024
Fax:
Email: info@vodostan.ba
Webstranica: https://vodostan.ba
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Belma Zukić 2019-08-01 2023-08-01 Direktor
Belma Zukić 2015-07-14 2019-07-17 Direktor
Saudin Mešetović 2012-05-29 2014-12-31 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Senada Čizmić 2017-10-26 2021-10-26 Član NO
Merima Osmanović 2017-10-26 2021-10-26 Predsjednik NO
Muamer Bezdrob 2017-10-26 2021-10-26 Član NO
Merima Osmanović 2017-10-01 2017-10-26 v.d. Član NO
Almin Mališević 2017-10-01 2017-10-26 v.d. Predsjednik NO
Adis Šehić 2017-10-01 2017-10-26 v.d. Član NO
Merima Osmanović 2014-12-12 2017-09-18 v.d. Član NO
Adis Šehić 2014-11-07 2017-09-18 Član NO
Almin Mališević 2014-11-07 2017-09-18 Predsjednik NO
Belma Zukić 2013-09-10 2014-11-07 Predsjednik NO
Almin Mališević 2013-09-10 2014-11-07 Član NO
Belma Zukić 2014-11-07 2014-11-07 Član NO
Sanja Filipović 2009-09-02 2013-09-10 Član NO
Almin Mališević 2009-09-02 2013-09-10 Predsjednik NO
Belma Zukić 2009-09-02 2013-09-10 Član NO
Muamer Bezdrob 2021-10-27 v.d. Član NO
Merima Osmanović 2021-10-27 v.d. Predsjednik NO
Senada Čizmić 2021-10-27 v.d. Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Belma Zukić 2015-01-01 2015-07-14 VD - Direktor
Sanja Filipović 2018-05-06 Član uprave
Mehmed Smajlović 2018-05-06 Član uprave
Selma Pušina 2018-05-06 Član uprave

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod