JKP KOMVOD a.d.

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Brod
Adresa: Nikole Tesle br.22, 74450 Brod
Procenat: 1.00
Telefon: 053 610 230
Fax: 053 612 210
Email: komvod@komvod.com
Webstranica: http://www.komvod.com
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Željko Miličić 2019-12-05 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Nikola Bačić 2019-05-22 v.d. Član NO
Goran Vukojević 2019-05-22 v.d. Član NO
Tomo Mišan 2019-05-22 v.d. Predsjednik NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Predrag Marinković 2019-09-09 2019-12-04 v.d. Član uprave
Željko Miličić 2019-03-29 2019-12-04 VD - Direktor
Predrag Marinković 2019-12-05 Član uprave

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod