JKP Javor d.o.o. Han Pijesak

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Han Pijesak
Adresa: Aleksandra Karađorđevića
Procenat: 0.00
Telefon: 057 557 285; 065 581 207
Fax: 057 557 370
Email:
Webstranica:
Status: Likvidacija

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod