JP Komunalno a.d. Pale

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Pale (RS)
Adresa: Trifka Grabeža br.9
Procenat: 0.00
Telefon: 057 225 870
Fax:
Email:
Webstranica:
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Vladimir Trkulja 2013-09-18 2017-03-17 Direktor
Komo Simović 2017-06-07 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Mirko Kosorić 2013-02-07 2017-01-03 Predsjednik NO
Snežana Ćosić 2013-02-07 2017-01-03 Član NO
Njegoš Poljaković 2013-02-07 2017-01-03 Član NO
Dejan Šakota 2017-05-10 Član NO
Njegoš Poljaković 2017-05-10 Predsjednik NO
Olivera Knežević 2017-05-10 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod