KP Vodovod i kanalizacija a.d. Novi Grad

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Novi Grad
Adresa: Njegoševa br.4
Procenat: 0.00
Telefon: 052 752 163
Fax: 052 752 163
Email: vodovodnovigrad@yahoo.com
Webstranica: https://www.vodovodnovigrad.com/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Mladen Šicar 2006-06-15 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Momir Kovačević 2014-06-05 2018-06-14 Član NO
Zoran Mijatović 2013-05-20 2017-05-18 Član NO
Miloš Janjić 2013-05-20 2017-05-18 Član NO
Predrag Gagić 2011-12-14 2014-06-05 Član NO
Vanja Bajić 2011-12-14 2012-12-17 Član NO
Mirko Zgonjanin 2011-12-14 2012-12-17 Član NO
Zoran Kovačević 2022-01-01 Član NO
Irena Đorđević 2022-01-01 Predsjednik NO
Mirko Gojić 2017-08-17 Član NO
Duško Gojić 2022-01-01 Član NO
Ilija Lukajić 2017-08-17 Član NO
Momir Kovačević 2018-06-14 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod