KJKP Park d.o.o. Sarajevo

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Centar Sarajevo
Adresa: Patriotske lige 58
Procenat: 0.00
Telefon: 033 214 164; 033 560 560
Fax:
Email: info@park.ba
Webstranica: https://www.park.ba/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Adis Bešić 2021-06-23 2025-06-23 Direktor
Adis Bešić 2021-04-22 2021-06-22 VD - Direktor
Edin Abdurahmanović 2019-12-21 2020-08-06 VD - Direktor
Edin Abdurahmanović 2019-10-20 2019-12-20 VD - Direktor
Edin Abdurahmanović 2019-08-19 2019-10-19 VD - Direktor
Edin Abdurahmanović 2019-06-11 2019-08-11 VD - Direktor
Amar Kečo 2019-04-11 2019-06-11 VD - Direktor
Alen Ramić 2016-07-01 2019-05-14 VD - Direktor
Alen Ramić 2017-05-15 2019-04-11 Direktor
Safet Baltić 2013-05-14 2016-06-30 Direktor
Muharem Fišo 2013-03-26 2013-05-13 VD - Direktor
Mehmedalija Žmirić 2013-03-05 2013-03-25 VD - Direktor
Mustafa Resić 2012-05-01 2013-03-05 Direktor
Rešad Pašić 2009-08-17 2012-04-30 Direktor
Rešad Pašić 2009-04-16 2009-08-16 VD - Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Amar Nurković 2021-12-11 2025-12-11 Član NO
Zajim Hrvat 2021-12-11 2025-12-11 Član NO
Amra Nurković 2021-07-31 2021-12-11 v.d. Član NO
Zajim Hrvat 2021-07-31 2021-10-31 v.d. Član NO
Ibrahim Kerla 2021-07-31 2021-10-31 v.d. Član NO
Zajim Hrvat 2021-04-17 2021-07-17 v.d. Član NO
Ibrahim Kerla 2021-04-17 2021-07-17 v.d. Član NO
Adis Džabija 2019-10-31 2021-04-16 Član NO
Davor Matić 2019-10-31 2021-04-16 Član NO
Jasna Planinčić 2019-10-31 2021-04-16 Član NO
Adis Džabija 2019-08-15 2019-10-31 v.d. Član NO
Jasna Planinčić 2019-08-15 2019-10-31 v.d. Član NO
Davor Matić 2019-08-15 2019-10-31 v.d. Član NO
Amir Đedović 2019-04-04 2019-07-04 v.d. Član NO
Adis Džabija 2019-04-04 2019-07-04 v.d. Član NO
Davor Matić 2019-04-04 2019-07-04 v.d. Član NO
Adis Džabija 2017-04-17 2019-04-04 Član NO
Elmedina Bašić-Ešpek 2017-04-17 2019-04-04 Član NO
Riad Mutapčić 2017-04-17 2018-07-31 Član NO
Sejdo Macić 2017-01-06 2017-02-15 Član NO
Aida Behram 2017-01-06 2017-02-15 Član NO
Miro Grbavac 2017-01-06 2017-01-16 Član NO
Elmedina Bašić-Ešpek 2016-06-25 2016-12-25 v.d. Član NO
Adis Džabija 2016-06-25 2016-12-25 v.d. Član NO
Riad Mutapčić 2016-06-25 2016-12-25 v.d. Član NO
Sejdo Macić 2014-02-14 2016-06-24 Član NO
Aida Behram 2014-02-14 2016-06-24 Član NO
Miro Grbavac 2014-02-14 2016-06-24 Član NO
Miro Grbavac 2013-12-11 2014-02-14 v.d. Član NO
Enver Backović 2013-12-11 2014-02-14 v.d. Član NO
Sejdo Macić 2013-12-11 2014-02-14 v.d. Član NO
Sejdo Macić 2013-10-10 2013-12-10 v.d. Član NO
Enver Backović 2013-10-10 2013-12-10 v.d. Član NO
Miro Grbavac 2013-10-10 2013-12-10 v.d. Član NO
Faruk Begeta 2012-12-13 2013-10-09 Član NO
Harun Pindžo 2012-12-13 2013-10-09 Član NO
Mersa Kustura 2012-12-13 2013-10-09 Član NO
Belma Imamović 2012-05-07 2012-07-07 v.d. Član NO
Mersa Kustura 2012-05-07 2012-07-07 v.d. Član NO
Asim Jasika 2012-05-07 2012-07-07 v.d. Član NO
Asim Jasika 2012-03-07 2012-05-07 v.d. Član NO
Belma Imamović 2012-03-07 2012-05-07 v.d. Član NO
Mersa Kustura 2012-03-07 2012-05-07 v.d. Član NO
Harun Pindžo 2010-06-29 2012-03-07 Član NO
Mersa Kustura 2010-06-29 2012-03-07 Član NO
Faruk Begeta 2010-06-29 2012-03-07 Član NO
Almedina Alendar 2006-06-29 2010-06-29 Član NO
Rešad Mandžo 2006-06-29 2010-06-29 Član NO
Enver Dupovac 2006-06-29 2010-06-29 Član NO
Mersa Kustura 2006-06-29 2010-06-29 Član NO
Pero Butigan 2006-06-29 2010-05-12 Član NO
Ibrahim Kerla 2021-11-01 v.d. Predsjednik NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Enes Kazić 2021-07-10 2021-11-03 Član uprave
Amer Mudželet 2021-08-23 2021-11-03 Član uprave
Goran Mačkić 2020-08-06 2021-07-09 Član uprave
Adnan Čustović 2020-08-06 2021-07-09 Član uprave
Goran Mačkić 2020-01-11 2020-08-06 v.d. Član uprave
Adnan Čustović 2020-01-26 2020-08-06 v.d. Član uprave
Adnan Čustović 2019-11-25 2020-01-25 v.d. Član uprave
Goran Mačkić 2019-11-10 2020-01-10 v.d. Član uprave
Adnan Čustović 2019-09-24 2019-11-24 v.d. Član uprave
Alma Bahtanović 2019-09-09 2019-11-09 v.d. Član uprave
Alma Bahtanović 2019-07-08 2019-09-08 v.d. Član uprave
Alma Bahtanović 2019-05-07 2019-07-07 v.d. Član uprave
Mufik Muslić 2017-05-15 2019-06-11 Član uprave
Suad Hećo 2017-05-15 2019-04-05 Član uprave

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2017 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2016 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2015 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2014 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2013 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2012 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2011 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2010 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod
Izvještaj o poslovanju za 2019. godinu 2019 Skupština Kantona Sarajevo 2020-10-05 II nastavak 27. sjednice SKS Nije razmatrano
Izvještaj o radu/poslovanju za 2018. godinu 2018 Skupština Kantona Sarajevo 2020-05-18 25. sjednica SKS Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2017. godinu 2017 Skupština Kantona Sarajevo 2019-01-24 nastavak 3. sjednice SKS Nije usvojeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2016. godinu 2016 Skupština Kantona Sarajevo 2017-10-09 nastavak 33. sjednice SKS Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2015. godinu 2015 Skupština Kantona Sarajevo 2016-06-01 16. sjednica SKS Nije usvojeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2014. godinu 2014 Skupština Kantona Sarajevo 2015-07-21 5. sjednica SKS Nije usvojeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2013. godinu 2013 Skupština Kantona Sarajevo 2015-07-21 5. sjednica SKS Nije usvojeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2012. godinu 2012 Skupština Kantona Sarajevo 2013-12-11 31. sjednica SKS Nije usvojeno