KP Komunalac a.d. Teslić

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Teslić
Adresa: Kralja Petra I
Procenat: 0.00
Telefon: 053 430 516
Fax: 053 430 516
Email:
Webstranica: http://
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Dobrinko Lukić 2013-05-17 2017-05-18 Direktor
Milivoje Cvijić 2005-09-30 2013-09-20 Direktor
Dobrinko Lukić 2018-01-23 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Goran Petrović 2016-09-02 2020-11-12 Član NO
Danilo Savić 2016-07-15 2020-11-12 Predsjednik NO
Slavica Simaković 2016-07-15 2020-11-12 Član NO
Zoran Knežević 2014-09-05 2016-09-02 v.d. Član NO
Danilo Savić 2014-09-05 2016-07-15 v.d. Predsjednik NO
Ostoja Marković 2014-09-05 2016-07-15 v.d. Član NO
Danilo Savić 2013-10-11 2014-09-05 v.d. Predsjednik NO
Zoran Knežević 2013-10-11 2014-09-05 v.d. Član NO
Ostoja Marković 2013-10-11 2014-09-05 v.d. Član NO
Danilo Savić 2009-08-04 2013-10-11 Predsjednik NO
Zoran Knežević 2010-04-16 2013-10-11 Član NO
Zora Savić 2009-08-04 2013-10-11 Član NO
Ratko Simić 2009-08-04 2010-04-16 Član NO
Isidora Vukmirović 2020-11-12 Član NO
Slavica Simaković 2020-11-12 Predsjednik NO
Goran Petrović 2020-11-12 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Dobrinko Lukić 2017-05-18 2018-01-24 VD - Direktor
Dobrinko Lukić 2013-02-15 2013-05-17 VD - Direktor

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod