JP za investiciono i tekuće održavanje zajedničkih dijelova zgrada stanova i poslovnih prostora d.o.o. Gradačac

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Tulanski kanton
Smještaj: Gradačac
Adresa: Reufa Huseinagića 2
Procenat: 0.00
Telefon: 035 817 407
Fax:
Email:
Webstranica:
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Mihret Sinanović 2016-10-15 2017-12-10 Direktor
Mihret Sinanović 2012-10-13 2016-10-14 Direktor
Mihret Sinanović 2017-12-11 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Amela Sivić 2018-05-15 2022-05-15 Član NO
Nurija Selimović 2018-05-15 2018-08-15 Član NO
Merima Bajramović 2018-05-15 2018-08-15 Član NO
Semir Mustafagić 2018-02-01 2018-05-01 Član NO
Merima Bajramović 2018-02-01 2018-05-01 Član NO
Alma Bajramović 2018-02-01 2018-05-01 Član NO
Semir Aljić 2017-09-29 2017-12-29 Član NO
Nermin Džinović 2017-09-29 2017-12-29 Član NO
Merima Bajramović 2017-09-29 2017-12-29 Član NO
Muamera Taletović 2017-06-29 2017-09-29 Član NO
Semir Aljić 2017-06-29 2017-09-29 Član NO
Mirsada Ibrahimović 2017-06-29 2017-09-29 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Viorez Linka 2015-09-30 2015-12-30 Član UO
Mirez Bijedić 2015-09-30 2015-12-30 Član UO
Aida Okanović 2015-09-30 2015-12-30 Član UO
Midhat Alić 2010-06-07 2014-06-07 Član UO
Valerija Kasumović 2010-06-07 2014-06-07 Član UO
Raifa Pačić 2010-06-07 2014-06-07 Član UO

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod