KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Novo Sarajevo
Adresa: Srđana Aleksića 1
Procenat: 0.00
Telefon: 033 293 333; 033 293 101
Fax:
Email: edinaceman@yahoo.com; info@gras.ba
Webstranica: https://gras.ba/bs/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Almir Ahmetspahić 2020-06-26 2021-02-11 VD - Direktor
Jakub Kubur 2020-01-01 2020-06-26 VD - Direktor
Jakub Kubur 2019-12-25 2020-01-01 VD - Direktor
Ismet Kapo 2019-10-16 2019-12-25 VD - Direktor
Avdo Vatrić 2018-05-18 2019-10-16 VD - Direktor
Haris Gušić 2017-06-08 2018-05-18 VD - Direktor
Avdo Vatrić 2014-04-15 2017-06-08 Direktor
Avdo Vatrić 2013-12-16 2014-04-15 VD - Direktor
Omer Hadžiomerović 2013-06-15 2013-12-15 VD - Direktor
Mubera Begić-Žiga 2013-03-15 2013-06-15 VD - Direktor
Safet Bradarac 2013-01-16 2013-03-15 VD - Direktor
Hasan Bašić 2013-01-11 2013-01-16 VD - Direktor
Adis Šehić 2012-09-01 2013-01-01 VD - Direktor
Haris Kadić 2011-10-01 2012-09-01 Direktor
Ajdin Kobilić 2011-04-01 2011-10-01 VD - Direktor
Hasan Bašić 2009-05-01 2011-04-01 Direktor
Senad Mujagić 2021-02-11 VD - Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Adis Šehić 2020-12-30 2021-02-18 Predsjednik NO
Aessa el Sayed 2020-12-30 2021-02-18 v.d. Član NO
Jasmin Milić 2020-12-30 2021-02-18 v.d. Član NO
Adis Šehić 2020-08-17 2020-12-30 Član NO
Nedim Tvrtković 2020-08-17 2020-12-30 v.d. Predsjednik NO
Aessa el Sayed 2020-08-17 2020-12-30 v.d. Član NO
Nedim Tvrtković 2020-03-23 2020-08-17 v.d. Predsjednik NO
Dino Adžamija 2020-03-23 2020-08-17 v.d. Član NO
Adis Šehić 2020-03-23 2020-08-17 Član NO
Elma Piknjač-Jaganjac 2020-01-01 2020-03-23 Član NO
Amir Hasičević 2020-01-01 2020-03-23 Član NO
Adis Šehić 2020-01-01 2020-03-23 Predsjednik NO
Amir Hasičević 2019-08-16 2019-12-31 Član NO
Adis Šehić 2019-08-16 2019-12-31 Predsjednik NO
Elma Piknjač-Jaganjac 2019-08-16 2019-12-31 Član NO
Melisa Alibašić-Hadžić 2019-04-17 2019-08-16 v.d. Član NO
Haris Selmanović 2019-04-17 2019-08-16 v.d. Član NO
Samir Mušović 2019-04-17 2019-08-16 v.d. Predsjednik NO
Amer Ahmić 2019-01-01 2019-04-17 v.d. Član NO
Vahid Đozo 2019-01-01 2019-04-17 v.d. Predsjednik NO
Senad Mujić 2018-05-16 2019-04-17 v.d. Član NO
Senad Mujić 2019-01-01 2019-04-17 v.d. Član NO
Amer Ahmić 2018-05-16 2019-04-17 v.d. Član NO
Vahid Đozo 2018-05-16 2019-04-17 v.d. Predsjednik NO
Ahmed Ahmić 2017-06-08 Član NO
Vahidin Zuko 2017-06-08 Član NO
Adis Šehić 2021-02-18 Predsjednik NO
Jasmin Milić 2021-02-18 v.d. Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Salko Šehović 2020-06-26 2021-02-11 v.d. - Član UO
Zoran Miljuš 2020-06-26 2021-02-11 v.d. - Član UO
Almir Ahmetspahić 2020-01-01 2020-06-26 v.d. - Član UO
Salko Šehović 2020-01-01 2020-06-26 v.d. - Član UO
Almir Ahmetspahić 2019-12-25 2019-12-31 v.d. Član uprave
Salko Šehović 2019-12-25 2019-12-31 v.d. Član uprave
Almir Ahmetspahić 2019-10-16 2019-12-25 v.d. Član uprave
Salko Šehović 2019-10-16 2019-12-25 v.d. Član uprave
Almir Ahmetspahić 2018-05-18 2019-10-16 v.d. Član uprave
Senad Međedović 2018-05-18 2019-10-16 v.d. Član uprave
Nezira Džamalija 2018-05-18 2019-10-16 v.d. Član uprave
Senad Međedović 2017-06-08 Član uprave
Izo Kukan 2017-06-08 Član uprave
Nezira Džamalija 2017-06-08 Član uprave
Jakub Kubur 2017-06-08 Član uprave
Almir Ahmetspahić 2017-06-08 Član uprave
Izo Kukan 2017-06-08 v.d. Član uprave
Senad Međedović 2017-06-08 v.d. Član uprave
Nezira Džamalija 2017-06-08 v.d. Član uprave
Lejla Imamović 2017-08-06 v.d. Član uprave

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Web portal Web portal Ured za reviziju
2017 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2016 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2015 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2014 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2013 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2012 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2011 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2010 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod
Izvještaj o poslovanju za 2018. godinu 2018 Skupština Kantona Sarajevo 2020-06-16 26. sjednica SKS Nije usvojeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2017. godinu 2017 Skupština Kantona Sarajevo 2019-01-25 3. sjednica SKS Nije usvojeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2016. godinu 2016 Skupština Kantona Sarajevo 2018-04-10 nastavak 40. sjednice SKS Nije usvojeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2015. godinu 2015 Skupština Kantona Sarajevo 2016-12-15 23. sjednica SKS Nije usvojeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2014. godinu 2014 Skupština Kantona Sarajevo 2015-10-07 7. sjednica SKS Nije usvojeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2013. godinu 2013 Skupština Kantona Sarajevo 2015-10-07 7. sjednica SKS Nije usvojeno
Informacija o poslovanju za 2012. godinu 2012 Skupština Kantona Sarajevo 2013-09-23 29. sjednica SKS Primljeno k znanju
Informacija o poslovanju za 2011. godinu 2011 Skupština Kantona Sarajevo 2012-07-18 18. sjednica SKS Primljeno k znanju