Toplana a.d. Banja Luka

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Banja Luka
Adresa: Bulevar vojvode Živojina Mišića br.32
Procenat: 0.00
Telefon: 051 336 111
Fax:
Email:
Webstranica: http://
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Mićo Milovanović 2012-09-28 2012-10-23 VD - Direktor
Branka Ružević 2009-04-08 2012-09-21 Direktor
Zoran Kiša Direktor
Mićo Milovanović 2012-10-23 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Zoran Jović 2012-09-05 2014-04-30 Član NO
Dragoljub Bjeljac 2012-09-05 Predsjednik NO
Vidosav Đekić 2016-08-22 Predsjednik NO
Dragomir Đukić 2012-09-05 Član NO
Vinko Babić 2012-05-09 Predsjednik NO
Zoran Babić 2016-08-22 Član NO
Bankica Petrić 2012-09-05 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Spomenka Travar 2009-09-18 Član uprave
Novo Vučeta 2009-09-18 Član uprave
Simo Šević Član uprave

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod