JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno Sarajevo

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Istočno Novo Sarajevo
Adresa: Nikole Tesle br.58
Procenat: 0.00
Telefon: 057 340 046; 057 340 047
Fax:
Email: info@zunsrs.com
Webstranica: https://www.zunsrs.com/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Rade Ristović 2012-09-14 2019-12-02 Direktor
Slaviša Kovačević 2012-02-17 2012-09-13 Direktor
Marko Ašanin 2007-06-28 2011-11-10 Direktor
Bojan Đenić 2019-12-03 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Miroslav Radovanović 2013-12-12 2018-05-24 Član NO
Drago Ivanović 2013-12-12 2018-05-24 Član NO
Danijela Mrda 2013-12-12 2016-12-15 Član NO
Dijana Grgić 2013-12-12 Član NO
Boško Kenjić 2013-12-12 Član NO
Branka Zubić 2013-12-12 Član NO
Darko Ljuboje 2018-05-24 Član NO
Dušica Pjević 2018-05-24 Član NO
Boško Kenjić 2016-12-15 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Nemanja Pandurević 2016-06-14 2019-12-23 Član UO
Aleksandra Blagojević 2016-06-14 2019-07-07 Član UO
Branislavka Đogović 2008-06-04 2016-06-30 Član UO
Danijela Štaka 2009-09-24 2016-06-30 Član UO
Borislav Bratić 2015-03-02 2016-01-08 Član UO
Miroslav Janković 2008-06-04 2014-11-27 Član UO
Svetlana Kovač 2009-09-24 2013-04-05 Član UO
Mladen Pandurević 2016-06-14 Član UO
Vesna Subotić 2016-06-14 Član UO

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2017 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2016 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2015 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2014 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2013 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2012 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2011 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2010 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod
Izvještaj o poslovanju za 2020. godinu 2020 Vlada RS 2021-04-21 118. sjednica Usvojeno - Utvrđeno