KJP ZOI-84 Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Centar Sarajevo
Adresa: Alipašina b.b.
Procenat: 0.00
Telefon: 033 212 035; 033 276 210
Fax:
Email: kabinet@zoi84.ba; marketing@zoi84.ba
Webstranica: https://www.zoi84.ba/
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Edis Baković 2020-06-13 2021-03-21 VD - Direktor
Kenan Magoda 2019-06-25 2020-06-13 Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji
2018 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2017 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2016 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Ured za reviziju
2015 Parlament - Skupsština Parlament - Skupsština Nije dostupno
2014 Nije dostupno Parlament - Skupsština Nije dostupno
2013 Nije dostupno Parlament - Skupsština Nije dostupno
2012 Nije dostupno Parlament - Skupsština Nije dostupno
2011 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno
2010 Nije dostupno Nije dostupno Nije dostupno

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod
Izvještaj o poslovanju za 2019. godinu 2019 Skupština Kantona Sarajevo 2021-09-29 I nastavak 42. sjednice SKS Nije usvojeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2018. godinu 2018 Skupština Kantona Sarajevo 2019-09-30 13. sjednica SKS Nije usvojeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2017. godinu 2017 Skupština Kantona Sarajevo 2019-01-24 3. sjednica SKS Nije usvojeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2016. godinu 2016 Skupština Kantona Sarajevo 2018-01-31 37. sjednica SKS Nije usvojeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2015. godinu 2015 Skupština Kantona Sarajevo 2016-10-26 20. sjednica SKS Usvojeno - Utvrđeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2014. godinu 2014 Skupština Kantona Sarajevo 2015-09-02 6. sjednica SKS Nije usvojeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2013. godinu 2013 Skupština Kantona Sarajevo 2015-09-02 6. sjednica SKS Nije usvojeno
Izvještaj o radu/poslovanju za 2010. godinu 2010 Skupština Kantona Sarajevo 2011-10-06 7. sjednica SKS Primljeno k znanju