JKP Sokolac

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Sokolac
Adresa: Cara Lazara bb
Procenat: 0.00
Telefon:
Fax:
Email:
Webstranica: http://
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Dejan Tomić 2016-10-01 2021-09-24 Direktor
Ognjen Đurković 2021-09-24 VD - Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Nemanja Todorović 2019-03-05 2021-07-05 v.d. Predsjednik NO
Dejan Borovčanin 2019-03-05 2021-07-05 v.d. Član NO
Ilija Cvijetić 2019-03-05 2021-07-05 v.d. Član NO
Nemanja Todorović 2018-02-12 2019-03-05 v.d. Predsjednik NO
Dejan Borovčanin 2018-02-12 2019-03-05 v.d. Član NO
Ilija Cvijetić 2018-02-12 2019-03-05 v.d. Član NO
Nemanja Todorović 2013-12-30 2018-02-12 Predsjednik NO
Dejan Borovčanin 2013-12-30 2018-02-12 Član NO
Ilija Cvijetić 2013-12-30 2018-02-12 Član NO
Dejan Borovčanin 2013-06-11 2013-12-30 v.d. Član NO
Nemanja Todorović 2013-06-11 2013-12-30 v.d. Predsjednik NO
Aleksandar Madžgalj 2013-06-11 2013-12-30 v.d. Član NO
Snježana Višnjić 2021-07-05 Član NO
Đorđe Vrbarac 2021-07-05 Član NO
Mladen Odović 2021-07-05 Predsjednik NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Dejan Tomić 2013-09-11 2016-09-30 VD - Direktor

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod