JP za izgradnju i gazdovanje stambenim i poslovnim fondom Opcine Travnik Stan Travnik d.o.o.

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Srednjobosanski kanton
Smještaj: Travnik
Adresa: Erika Brandisa 19
Procenat: 0.00
Telefon: 030 512 155
Fax:
Email:
Webstranica: http://
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Husejin Hadžić 2012-12-31 VD - Direktor
Ajlin Kasum 2013-01-01 VD - Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Alija Jusić 2019-05-10 2020-09-01 Član NO
Sejad Šuškić 2019-05-10 2020-09-01 Član NO
Tomo Rajić 2019-05-10 2020-09-01 Predsjednik NO
Alija Jusić 2017-01-01 2019-05-10 Član NO
Senad Vrebac 2017-01-01 2019-01-01 Član NO
Marica Ištvanić 2017-01-01 2019-01-01 Predsjednik NO
Marica Ištvanić 2014-01-01 2017-01-01 Predsjednik NO
Salim Keško 2014-01-01 2017-01-01 Član NO
Senad Vrebac 2021-01-01 2017-01-01 Član NO
Sejad Šuškić 2020-09-01 Član NO
Goran Pejaković 2020-09-01 Predsjednik NO
Halida Drobo-Hrustanović 2020-09-01 Član NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod