JP Radio Ljubuški d.o.o. Ljubuški

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Zapadno-hercegovački kanton
Smještaj: Ljubuški
Adresa: Fra Petra Bakule 2
Procenat: 0.00
Telefon: 039 831 930; 039 832 736 ; 063 334 455
Fax:
Email: hrlj@tel.net.ba
Webstranica: https://www.radioljubuski.ba
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Drago Vukojević Direktor

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga
Mila Primorac 2015-03-27 2021-07-25 Član NO
Nikola Papac 2015-03-27 2021-07-25 Član NO
Ivana Barišić 2015-03-27 2021-07-25 Član NO
Ivana Barišić 2009-09-30 2015-03-26 Predsjednik NO
Mila Primorac 2009-09-30 2015-03-26 Član NO
Nikola Papac 2009-09-30 2015-03-26 Član NO
Goran Šoše 2021-07-26 Član NO
Ružica Nosić 2021-07-26 Član NO
Marija Medić 2021-07-26 Predsjednik NO

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod