JKP Voda d.o.o. Petrovo

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Petrovo
Adresa: Ozrenskih odreda bb
Procenat: 0.00
Telefon: 053 260 633
Fax: 053 260 633
Email: jkpvoda.petrovo@yahoo.com
Webstranica:
Status: Aktivno

Direktori i V.D direktora

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Nadzorni odbori

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Uprava

# Ime Prezime Početak mandata Kraj mandata Uloga

Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou

# Godina Izvještaj o radu Finansijski pokazatelji Revizorski izvještaji

Usvojeni godišnji izvještaji

# Predmet usvajanja Godina Institucija Datum usvajanja Sjednica Ishod